هاون آزمایشگاهی و دسته ی آن، یک جفت ابزاری هستند که برای آسیاب کردن مواد به صورت پودر یا خمیر استفاده می‌شوند. هاون آزمایشگاهی سرامیکی، برای اکثر کاربردهای آزمایشگاهی کافی است، زیرا چینی بدون لعاب، به اندازه کافی سخت است که اکثر مواد را خرد کرده و در عین حال در برابر دماهای بالا مقاوم باشد. برای آزمایشگاه هایی که میزان آلودگی بالایی دارند، هاون های عقیق توصیه می‌شوند.

 

موارد کاربرد هاون آزمایشگاهی

هاون آزمایشگاهی برای آسیاب کردن مواد در آزمایش ها استفاده می‌شود. هاون های سرامیکی (چینی)، بیشترین محبوبیت و کاربرد را برای اکثر آزمایش ها دارند. اما هاون هایی از جنس شیشه (بلور)، سنگ عقیق، آهن و آلومینا نیز در بازار وجود دارند. هاون ها، برای آسیاب کردن مواد جامد یا مخلوط کردن جامدات پودری استفاده می‌شوند.

 

آسیاب کردن مواد با هاون

هنگام آسیاب کردن، دسته هاون را روی قسمتی از مواد قرار دهید که به راحتی امکان سرخوردن آن وجود نداشته باشد. دسته را عمودی نگه داشته و همزمان با فشار وارد آوردن به آن، آن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

Shopping Basket