پیکنومتر (pycnometer) چیست؟

پیکنومتر یکی از وسایل رایج آزمایشگاهی است که برای اندازه گیری چگالی (یا به عبارتی وزن مخصوص) جامدات از جمله خاک، پودر های فلزی، کربن و … استفاده می‌شود.پیکنومتر می‌تواند چگالی مواد جامد متخلخل/غیر متخلخل، شکل منظم، دانه‌دار، پودری، یکپارچه و حتی خرد شده را اندازه‌گیری کند.

 

ساختمان پیکنومتر

پیکنومتر از یک مخزن شیشه ای و یک درپوش شیشه ای زمینی با لوله مویین برای خروج حباب های هوا تشکیل شده است که از یک تعادل برای اندازه گیری چگالی با توجه به یک سیال فعال مانند آب یا جیوه استفاده می کند.

 

پیکنومتر چگونه کار می کند؟

ابتدا وزن فلاسک خالی اندازه گیری می‌شود. سپس هنگامی که بوتیرومتر با مایع مرجع (مانند آب یا جیوه) پر می‌شود وزن شده و همچنین، هنگامی که با مایع آزمایش پر می‌شود نیز دوباره وزن می‌شود. از این وزن ها برای محاسبه چگالی نسبی مایع استفاده می‌شود.

 

کاربرد های پیکنومتر

پیکنومتر برای مشخص کردن چگالی مواد زیر به کار می‌رود:

  • کربن ها
  • پودرهای فلزی
  • سرامیک
  • کاتالیزورهای ناهمگن
  • کک نفتی
  • لوازم آرایشی
  • مواد دارویی
  • سیمان و سایر مصالح ساختمانی
  • مواد چسبناک
Shopping Basket