کاغذ صافی اشلس چیست؟

HomeBlogدسته‌بندی نشدهکاغذ صافی اشلس چیست؟

کاغذ صافی اشلس (بدون خاکستر) چیست؟

فهرست مطالب

در صنایعی که با کروماتوگرافی(chromatography) سر و کار دارند،خلوص فراورده ها اهمیت زیادی دارد.کاغذ صافی ها و دیگر ابزار های فیلتراسیون برای دستیابی به خلوص بیشتر بکار میروند.در این میان در شرایطی که بخواهیم نتایج بهتری در زمان کمتر بگیریم،کاغذ صافی بدون خاکستر،گزینه ی ایده آل برای انجام فیلتراسیون است.کاغذ صافی بدون خاکستر،یک کاغذ صافی آغشته به اسید است که پس از سوختن مقدار بسیار کمی خاکستر از خود بر جای میگذارد(حدود %01/0) و حدود 95 درصد آن سلولز است. کاغذ صافی بدون خاکستر را میتوان همراه با دیگر ابزار های فیلتراسیون ( مانندکاغذ صافی معمولی)بکار برد و یکی از مزیت های آن،این است که سطح و نوع فیلتراسیون و همچنین حلّال های مورد استفاده،محدودیتی برای استفاده ازآن ایجاد نمیکند.کاغذ صافی بدون خاکستر،یک کاغذ صافی کمّی است که در شرایطی که  فیلتراسیون تحلیلی(analytical filtering) مورد نیاز است،مورد استفاده قرار میگیرد.

استفاده از کاغذ صافی در کروماتوگرافی

کاغذ صافی اشلس (بدون خاکستر) چگونه ساخته میشود؟

خمیر کاغذ صافی با استفاده از کرک های پنبه کتان،آب خالص، آب دیونیزه(deionized water) آماده میشود و به منظور حذف هرگونه ناخالصی آلی و غیرآلی و حذف یون های فلزی، با استفاده از اسید رقیق تر میشود.کاغذ صافی بدون خاکستر،در یک محیط کاملا کنترل شده تولید میشود که سبب یکنواختی و خلوص بالای فیلتر میگردد.

 

کاربرد های کاغذ صافی بدون خاکستر

در شرایطی که بخواهیم سرعت فیلتراسیون را افزایش داده یا به درصد خلوص بالا برسیم یا زمانیکه از سیستم های فیلتراسیون(filtration systems) خیلی دقیق استفاده میکنیم،کاغذ صافی بدون خاکستر،یک انتخاب ایده آل است.این نوع از کاغذ های صافی،همچنین در فرایند آماده سازی حلّال های آزمایشگاهی و شناسایی یون های فلزی کاربرد دارند.در واقع هر صنعتی که به تصفیه ی سریع و دقیق حلّال ها نیاز دارد،میتواند مصرف کننده ی کاغذ صافی بدون خاکستر باشد از جمله صنایع غذایی و نظارت بر محیط زیست.

کاربرد های کاغذ صافی بدون خاکستر در آزمایشگاه

مزایای کاغذ صافی بدون خاکستر

میتوان گفت تقریبا هر صنعتی که به نوعی فرایند جداسازی و فیلتراسیون بستگی دارد از کاغذ صافی بدون خاکستر بهره میبرد.این نوع کاغذ صافی،سرعت و دقت فرایند فیلتراسیون را افزایش داده و انجام انواع عملیات تصفیه را روی حلّال ها ممکن میسازد.بکار گیری کاغذ صافی بدون خاکستر،منجر به انعقاد رسوبات و سوسپانسیون ها با دقت بالا میشود.به طور کلّی ،بر خلاف روش های سنّتی،این نوع فیلتر ها،راه حلّی کارآمد تر برای جداسازی فراهم کرده اند.

کاغذ صافی اشلس (بدون خاکستر) چیست؟