پیپت ژوژه (پیپت حباب دار) کلاس A نرمکس پرتغال

اطلاعات محصول

حجم

0.5 میلی لیتر, 1 میلی لیتر, 2 میلی لیتر, 3 میلی لیتر, 5 میلی لیتر, 7 میلی لیتر, 10 میلی لیتر, 11 میلی لیتر, 15 میلی لیتر, 20 میلی لیتر, 25 میلی لیتر, 100 میلی لیتر, 50 میلی لیتر

توضیحات محصول

منوی دسته بندی های خود را در تنظیمات پوسته -> سربرگ -> منو -> منو موبایل (دسته ها) تعیین کنید