مخزن بورت اتوماتیک رنگی

اطلاعات محصول

ضریب تخلخل

2.5 لیتر

توضیحات محصول

منوی دسته بندی های خود را در تنظیمات پوسته -> سربرگ -> منو -> منو موبایل (دسته ها) تعیین کنید