پیپت آزمایشگاهی چیست و چه کاربردی دارد؟ | راهنمای استفاده از پیپت

پیپت آزمایشگاهی چیست و چه کاربردی دارد؟

در این مطلب با پیپت آزمایشگاهی آشنا می‌شوید. همچنین کمی با تاریخچه اختراع و استفاده از پیپت در آزمایشات آشنا شده و کاربرد های آن را می‌آموزید. همچنین با نکاتی جهت نگهداری پیپت آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب